top of page

Geacht nieuw lid,

 

Wij zijn verheugd dat je bij onze vereniging wilt gaan voetballen. Omdat het voor een sportvereniging

van belang is om een goede ledenadministratie te bezitten verzoeken wij je dit formulier volledig in te 

vullen en deze ondertekend te sturen aan onze secretaris

(Mart van Keulen, G. Klokstraat 28, 8317 BP Kraggenburg).

 

Tevens verzoeken wij een kopie van een identiteitsbewijs bij te voegen.

Voor spelers vanaf elf jaar moet tevens een pasfoto worden ingeleverd, bestemd voor de bij de KNVB aan te vragen spelerspas. Bij alleen trainen is een pasfoto niet nodig.

 

Graag wijzen wij erop dat op basis van een niet volledig ingevuld formulier, wij geen spelerspas voor

je kunnen aanvragen bij de KNVB en dus niet speelgerechtigd bent!

bottom of page