Geacht nieuw lid,

 

Wij zijn verheugd dat je bij onze vereniging wilt gaan voetballen. Omdat het voor een sportvereniging

van belang is om een goede ledenadministratie te bezitten verzoeken wij je dit inschrijfformulier volledig in te vullen en deze ondertekend te sturen aan onze penningmeester: 

Karin Huizinga, Noordermeent 45, 8317 AA Kraggenburg.

 

Tevens verzoeken wij een kopie van een identiteitsbewijs bij te voegen.

Voor spelers vanaf elf jaar moet tevens een pasfoto worden ingeleverd, bestemd voor de bij de KNVB aan te vragen spelerspas. Bij alleen trainen is een pasfoto niet nodig.

Graag wijzen wij erop dat op basis van een niet volledig ingevuld formulier, wij geen spelerspas voor

je kunnen aanvragen bij de KNVB en dus niet speelgerechtigd bent!