top of page

Vrijwilligersbeleid FC Kraggenburg/SJO

Een vereniging als FC Kraggenburg kan niet zonder vrijwilligers. De vrijwilligers, die jaar in jaar uit klaar staan voor de club, beginnen schaars te worden. Zonder steun van vrijwilligers heeft een vereniging geen bestaansrecht. Iedere ouder/verzorger die een taak oppakt maakt het mogelijk dat zijn of haar kind met plezier zijn/haar sport kan uitoefenen. Dit geldt voor de jeugd zelf, maar ook voor de senioren. FC Kraggenburg/SJO streeft ernaar om zoveel mogelijk ouders bij de club te betrekken. Om het een en ander in goede banen te leiden zal een vrijwilligersbeleid ontwikkeld moeten worden dat gericht is op het werven en behouden van vrijwilligers. Van alle senioren, maar ook van ouders/verzorgers van jeugdleden wordt verwacht een vrijwilligerstaak op zich te nemen.

Onder vrijwilligerswerk wordt verstaan dat u zich kosteloos inzet voor de vereniging. Een vrijwilliger kan een volwassene zijn, maar ook oudere jeugdspelers kunnen worden ingezet als jeugdtrainer, scheidsrechts of anderszins. Het werven en behouden van vrijwilligers vraagt een positieve inzet van alle leden. We vinden het belangrijk dat vrijwilligers zo min mogelijk taken hoeven uit te voeren die niet bij hen passen of waar ze zich niet prettig bij voelen.

Ons beleid:

  • Aan het begin van het seizoen worden leden en ouders/verzorgers van jeugdleden gevraagd zich in te schrijven op één of meerdere vrijwilligersklussen die bij hen past.

  • Het takenpakket van een vrijwilliger zal duidelijk, overzichtelijk en niet te groot zijn.

  • Aan het begin van het seizoen worden er kennismakingsgesprekken met de vrijwilligers gevoerd die zich hebben ingeschreven. Dit gesprek wordt gevoerd door een van de bestuursleden. Hierin worden de taken en verantwoordelijkheden besproken, wat er verwacht wordt en een inschatting van de te besteden tijd gegeven.

  • Na de gesprekken wordt er een schema opgesteld waarin precies staat wat en wanneer er iets van de vrijwilliger wordt verwacht. Op deze manier kan de vrijwilliger hier vooraf rekening mee houden.

  • Mocht de vrijwilliger niet in de gelegenheid zijn om op het aangegeven moment zijn/haar taak uit te voeren, zorgt hij/zij zelf voor een vervanger.

  • Het bestuur is altijd het aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Hieronder een overzicht van de betrokken bestuursleden die horen bij de aard van het vrijwilligerswerk.

Voorzitter: Harold van Beekhuizen
Secretaris: Roos Hupkes Kasper
Kantine: Ron Potters
SJO (jeugd): Paul de la Vieter
Accommodatie: Ate Jan Benedictus
Senioren: Wout van Keulen
Sponsoring: Marco van Diepen
Notulist: Denise Verduin

Contactgegevens zijn te vinden onder het tabblad: contact  bestuur

 

bottom of page