top of page
Verenigingsregels
LOGO_FCK
Gele streep.jpg

Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven. 

Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig! 

 

Samen hebben wij de belangrijkste uitgangspunten van onze verenigingen opgesteld. 

 

Algemene Verenigingsafspraken

 

Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag.

Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij.

  • Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat

  • Wij tonen waardering en respect voor de spelers, de leiders, trainers, scheidsrechters, vrijwilligers en het publiek

  • Wij laten de kinderen hun spel spelen

  • Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen

  • Wij gebruiken en bezitten geen drugs in en om het sportveld

  • Wij durven elkaar aan te spreken als de verenigingsregels niet worden nageleefd  

  • Als er problemen zijn, maken we er melding van

Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij onze gezellige en mooie vereniging!
Respect.jpg
Gele streep.jpg

- Iedereen is welkom

bottom of page