top of page

UITGANGSPUNTEN VOOR SAMENWERKING JEUGDOPLEIDING

(SJO voor de duur van 3 jaar)

Doel: 

 • Alle kinderen in eigen leeftijd categorie laten voetballen.

 • Kinderen op hun eigen niveau laten voetballen.

 • Jongens en meisjes verdelen in eigen teams, aparte meidenteams .

 • Betere teamindeling maken, leeftijd bij leeftijd.

 • Beter voor sociaal emotionele ontwikkeling kinderen.

 • JO8 en JO9 blijven in eigen dorp voetballen. (mogelijkheid om tegen elkaar te voetballen)

 • Voetbal in eigen dorp behouden.

Waarom:

 • De leden aantallen lopen de komende jaren terug in beide dorpen, aangetoond door cijfers CBS.

 • Aangetoond door onderzoek KNVB dat meisjes vanaf JO13 liever in een meidenteam voetballen.

 • Samenwerking tussen beide verenigingen onontkoombaar.

Hoe:

 • Bij meerdere teams in 1 leeftijd categorie is er de mogelijkheid om op kwaliteit in te delen.

 • Intentie: bij 3 of minder kinderen uit 1 dorp deze bij elkaar te laten voetballen, bij uitzonderingen wordt dit door de JC overlegd met ouder(verzorger)- kind.

 

Met welke teams samenwerken:

 • Vanaf JO10 t/m JO19.

 • Dames 1 en dames 2. (vallen ook onder de SJO) 

    dames 1. (SJO Ens/Kraggenburg 1  en dames 2 SJO Kraggenburg/Ens)

 • 3e Elftallen senioren vallen daar ook onder. Er mogen 20 spelers van FCK en 20 van SVE worden opgegeven voor SJO. Voordeel om op zaterdag en zondag van elkaars spelers gebruik te kunnen maken. (hopelijk geen afgelastingen door te weinig spelers)

Leden en lidmaatschap

 • Spelers van beide verengingen blijven onder de SJO lid van hun eigen vereniging. Er worden geen spelers overgeschreven.

 

Organisatie structuur:

 • Technische commissie bestaat uit 7 leden, 5 van SVE en 2 van FCK. De TC doet de voorlopige teamindelingen. TC  gaat over technische zaken (trainingen, trainers/leiders) Voorlopige teamindelingen leggen ze voor aan de jeugd commissie.

 • Jeugd commissie bestaat uit 7 leden, 5 van SVE en 2 van FCK. JC communiceert met ouder(verzorger) -kind, JC is eindverantwoordelijk voor team indelingen.

 

Leiders en trainers:

 • Verdeling leiders en trainers naar rato, samengestelde teams intentie 1 leider uit ieder dorp. 

 

Trainen en wedstrijden:

 • Beide accommodatie van FCK en SVE worden gebruikt voor trainingen en wedstrijden.

 • Accommodaties zijn  niet onbeperkt te gebruiken in verband met veldindelingen.

 • 30/40% speelt en traint bij FCK en 60/70% traint en voetbalt bij SVE

 • Streven in wintermaanden trainen op kunstgrasveld SVE tenminste 1x per week.

 • Wedstrijdschema wordt gemaakt door leider(s) en trainers?

 • Na een half seizoen trainen/voetballen kunnen we er voor kiezen om van accommodatie te wisselen.

 • Rijden van en naar trainingen laten we zoveel mogelijk door de ouders regelen. Bij problemen contact zoeken met JC.

 

Contributie:

 • Streven op termijn naar gelijke contributie, verschil nu 25 euro per jaar, dit zit in het wasgeld wat SVE rekent. (20 euro)

 

Jeugd activiteiten:

 • In de herfst, kerst, voorjaar en zomer vakantie 1 gezamenlijke activiteit voor de jeugd te organiseren.

 

Jeugd voetbal beleidsplan:

 • SVE heeft JBP, in verband met samengaan in SJO gaan we deze gezamenlijk updaten. 

 • Streven naar eenheid in jeugdopleiding, gezamenlijke aanpak van trainingen, en opleidingsniveau van trainers. 

 • Gezamenlijke gedrag regels opstellen en uitdragen.

Omgangsvormen en gedrag:

 • SVE heeft dit vastgelegd in een informatieboekje, FCK vastgelegd in beleidsplan. We gaan dit naast elkaar leggen en samenvoegen.

 • Voor betaalde trainers vragen wij een verklaring omtrent gedrag. (VOG)

 

Tenues:

 • Huidige tenues zoveel mogelijk gebruiken, betalende sponsoren hebben  voorrang.

 • Huis spelende teams spelen in eigen club kleuren.

 

Opgemaakt te Kraggenburg en Ens, d.d 4 juni 2018

 

Voorzitters: 

Berry Brands FC Kraggenburg

Klaas Jan Loosman S.V. Ens

bottom of page