top of page

Spelerspas

Vanaf het seizoen 2006/2007 moeten alle spelende KNVB-leden vanaf de D-pupillen in het bezit zijn van een spelerspas. Controle van de passen gebeurt voor de wedstrijd door scheidsrechters in het bijzijn van de aanvoerders/leiders. Bij twijfel kan de scheidsrechter controleren of de foto’s op de spelerspassen overeenkomen met de betreffende spelers. De scheidsrechter en de aanvoerders kunnen met behulp van de spelerspas van de voetballers een aantal belangrijke zaken controleren:

 

• De identiteit van de speler;
• Of de speler lid is van de KNVB;
• Of de speler geregistreerd staat als spelend lid van de voetbalvereniging;
• Of de speler in de betreffende leeftijdsklasse mag uitkomen;
• Of het wedstrijdformulier correct is ingevuld. Komen de gegevens op het formulier overeen met de gegevens op de spelerspassen en staan de juiste spelers op het veld?

Wedstrijden

De jeugdwedstrijden zijn over het algemeen op zaterdag. De wedstrijden beginnen vanaf 09.30 uur. De jongere jeugd speelt doorgaans in de ochtend. De oudere jeugd in de middag. Er zijn geen vaste tijdstippen. Het kan elke week anders zijn. Tijdens de competitie wordt doorgaans gespeeld tegen teams van verenigingen uit de omgeving. Meestal is er de ene week een thuiswedstrijd, de andere week een uitduel.

Wedstrijdprogramma

Wekelijks wordt het wedstrijdprogramma via Facebook of Twitter gepubliceerd.

Als wijzigingen worden aangebracht in het wedstrijdprogramma na maandagavond, op het laatste moment, dan wordt dit via de leider/trainer bekend gemaakt. Zij zorgen op hun beurt ervoor dat de spelers worden geïnformeerd.

Vervoer

Het voetballen in competitieverband brengt met zich mee dat er ook wedstrijden in andere plaatsen gespeeld moeten worden. Vaak zijn dit plaatsen in de omgeving van Kraggenburg, maar het komt voor dat er grotere afstanden afgelegd moeten worden. De leider/trainer van het team regelt het vervoer bij uitwedstrijden of toernooien. Het bestuur adviseert de begeleiding een rijschema te maken, waarin vermeld is wie (welke ouders) op welke wedstrijddag voor vervoer moeten zorgen. Eventueel kan worden opgenomen dat de speler/ouders zelf voor vervanging moeten zorgen in geval van verhindering.

Het tenue

Bij FC Kraggenburg staan we op het standpunt dat spelers en begeleiding, tijdens wedstrijden, correct gekleed gaan. Zij zijn het visitekaartje van de club. Als er gesponsorde kleding is, wordt deze sponsorkleding gedragen. Het shirt wordt gedragen in de broek en de kousen zijn omhoog getrokken

Indien spelers en/of leiders kleding of andere spullen van de club in bruikleen krijgen, dient hier zorgvuldig mee te worden omgegaan. De sponsorkleding blijft eigendom van de vereniging. Aan het einde van ieder seizoen dient de sponsorkleding ingeleverd te worden bij de coördinator van de desbetreffende leeftijdscategorie.

 

Voetbalschoenen en scheenbeschermers

In het gehele amateurvoetbal (dus ook bij alle jeugd) is het dragen van scheenbeschermers door de KNVB verplicht. Spelers die geen scheenbeschermers dragen, mogen niet aan de wedstrijd deelnemen! Voetbalschoenen dienen voorzien te zijn van veel en niet scherpe noppen. Scheenbeschermers en (opgetrokken) voetbalkousen zijn voor alle categorieën verplicht tijdens wedstrijden en trainingen. Voor kunstgras is geen speciaal schoeisel vereist. De begeleiding ziet er op toe dat het tenue in orde is.

Legitimatie

Alle spelende KNVB-leden vanaf de D-pupillen moeten in het bezit zijn van een spelerspas. Met de spelerspas, die de grootte heeft van een creditcard, is voorzien van een pasfoto. Hiermee kan worden aangetoond dat iemand lid is van de voetbalvereniging en dat hij/zij geregistreerd staat bij de KNVB. Indien spelers geen pas kunnen overleggen, mogen zij niet spelen. De spelerspassen van alle jeugdspelers zijn in handen van de desbetreffende leiders van  FC Kraggenburg. Voor elk team is een speciaal mapje met daarin de pasjes van de leden van het betrokken team. Let op: Geen spelerspas = niet spelen!

Spelers lenen van andere teams

Incidenteel kan het voorkomen dat er spelers moeten worden geleend uit een ander team. Het lenen van een speler gaat altijd via de leider/trainer van dat betreffende team. In het kader van de ontwikkeling van het individu is het goed dat hij/zij af en toe in een ander (hoger) team meespeelt.

De “vragende” leider/trainer kan zijn voorkeur voor een bepaalde speler uitspreken, maar de teambegeleiding van het andere team bepaalt wie er meegaat en wie niet.  Let op dat de spelerspas van de “geleende” speler niet wordt vergeten.

Sieraden en waardevolle spullen

Tijdens de wedstrijd of training mogen geen sierraden worden gedragen; ook oorbellen zijn onveilig. De begeleiding moet opletten of sierraden niet zijn vergeten af te doen. Overigens is het handig om zo min mogelijk waardevolle spullen mee te nemen naar het voetbalveld. Waardevolle spullen kun je als team gezamelijk in een tas afleveren bij de bar. Door de barvrijwilliger wordt het in een kluisje gedaan waar u vervolgens zelf de sleutel van krijgt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Wedstrijden
Het tenue
Wedstrijdprogramma
Vervoer
Legatimatie
Spelers lenen
Waardevolle spullen
bottom of page